Konsulenttjenester

Gjennom vår brede erfaring fra byggebransjen som håndtverker, byggmester, bygningsteknikker, rådgivende ingeniør, takst-ingeniør, uavhengig kontrollør har vi opparbeidet en solid portefølje av kunder og referanser.

Vår kundemasse består bl..a. av:
 – eiendomsmeglere
 – advokater
 – forbrukere
 – kredittinstitusjoner
 – kommuner