Kursvirksomhet

Vi kan gjennomføre fagrettende kurs for:
 – våtrom etter TEK
 – våtromsnormen
 – tekniske forskrifter
 – uavhengig kontroll
 – innføringskurs i DAK