Prosjektering/DAK-tegning

Vi kan bistå med utarbeidelse;
 –  av byggesøknadstegninger
 – byggetegninger
 – beskrivelser
 – beregninger mm.
 – bistand ved utarbeidelse av byggesøknader