Skadetakst

Skadetakst er en rapport som beskriver skade, skadeomfang og skadeårsak, samt forslag til utbedringstiltak med tilhørende kostnadsoverslag. En skadetakst eller befaringsrapport skal inneholder en oversikt med generelle opplysninger  om skadested, dato og rekvirent, i tillegg til en oppsummerende konklusjon. Den brukes ofte i  forbindelse med reklamasjoner, skader på bygninger/bygningsdeler, fuktskader og andre forhold.