Skjønn

Skjønn er en takseringsform hvor dokumentasjonen kartlegges for eksempel etter skadeverdiene. Denne rapporten utføres gjerne i forbindelse med forsikringssaker der hver av partene (forsikringsselskapet og forsikrede) oppnevner hver sin skjønnsmann. Begge parter kan forlange skadeoppgjør ved bruk av skjønn.
 
Takstingeniø Finn Stedjan utfører skjønnsoppdrag for både forsikringsselskaper og sikrede.