Taksering

I forbindelse med omsetning av en eiendom (bolig– og næringseiendommer), er takstingeniøren benyttet i mange forbindelser, deriblant verdisetting, tilstandsanalyse, kalkulasjon av tiltak,  reklamasjonsvurdering mm.

Takstingeniører blir også ofte benyttet som en uavhengig tredjepart i konfliktsaker og reklamasjoner i  forbindelse med eierskifte.
 
Takstingeniør Finn Stedjan er sertifisert og godkjent for flere godkjenningsområder gjennom NITO Takst.