Tilstandsanalyse

En tilstandsrapport er en detaljert beskrivelse av den tekniske og vedlikeholdsmessige tilstand av boligen. Den beskriver tilstanden og vedlikeholdet, og er uavhengig av markedskonjunkturene.

Tilstandsrapporten kan leveres med eller uten kostnadsoverslag.