Uavhengig kontroll

Uavhengig kontroll skal påse at det er gjennomført kvalitetssikring av byggearbeidene, at prosjekteringen av tiltaket oppfyller kravene i byggeteknisk forskrift (TEK10) og at byggearbeidene er utført i henhold til tegninger og arbeidsbeskrivelser.
 
 

Uavhengig kontroll av fuktsikring og lufttetthet er i hovedsak en kontroll av utførelse.
 
Tiltakshaver har ansvar for å bestille kontrollforetak som gjennomfører uavhengig kontroll og sørger for kontroll i samsvar med plan- og bygningsloven.